Skip to main content

Minderről önismereti, analógiás megközelítésben egy asztrológus, segítő szakember szemszögéből, az előző 2 rész folytatásaként. Ez a videó csak a Magyarország sorsforduló előtt! c.1.-2.résszel együtt értelmezhető!

1. rész: https://www.youtube.com/watch?v=vJAxv…

2 rész: https://www.youtube.com/watch?v=v-tcp…

A világhelyzet fokozódik. Mikor lehet béke? Rendkívüli felemelkedés!

https://www.youtube.com/watch?v=bFp6O

+Amennyiben szeretnéd igénybe venni a Meghallgatunk.online szolgáltatásait az alábbi linken találod: https://meghallgatunk.online/

Segítő megoldások szakemberektől a mindennapok kihívásaira.

Az asztrológia egy ősi ön, sors, világismereti, jelfigyelő, antropológiai, az archetípusok, analógiák elvén alapuló – amikkel létünk eredete működése mélyen, perfekt módon megközelíthető, feltérképezhető, már ami emberi személyiségből, annak legmagasabb régióiból egyáltalán lehetséges- egyetemes rendszer, amit valamennyi nagy kultúra kitermelt, használt és alkalmaz a mai napig.

A planétákat az asztrológia csak mint vonatkoztatási pontokat használja, hasonlóképpen mint pl. a géntérkép vagy orvostudomány sokféle diagnosztikai eljárása, ahol mondjuk vizsgálat alá veszi a vért vagy épp a bőrt stb.., s mivel azok az egész részei, hírt, információkat tudnak adni a teljes rendszer állapotáról.-Mindebből is, evidensen következik, hogy a planéták nem okoznak semmit hanem csak időben, térben, tartalomban jelzik az emberi tudat, psziché, viselkedés mozgatórugóit, mindennek viszonyrendszerét és kölcsönhatásait egymással, a külvilággal és létezésünk valamennyi jelenségének hátterét.

Az ember egy önébredő, ezáltal tudatosuló lény, ezért eszmélési, érettségi, önismereti fokának megfelelően képes élni relatív szabad akaratával, választásával, szerencsés esetben kooperálva a valósággal, a kozmosz, teremtett rend működésével, így saját sorsának kovácsa.

Mindebből eredően a planéták csak mutatják ezen folyamatokat és az okokat, a felelősség saját életünkért a miénk, s pont az önismerettel, amiben eme ősi szisztéma is segíthet, tudunk ezzel és az ebből szükségszerűen származó szabadságunkkal minőségibb megélésekhez jutni.

Mindezen összefüggéseket valamennyi őshagyomány, genezis leírás, megközelítés, a világvallások, szellemi utak éppúgy tanítják, példázzák mint a mai modern éltudomány vagy épp az asztrológiához hasonló nagyon régi, a történetírás szerint „szent vagy megszenteltnek” nevezett átfogó tudások, minek egyike maga az asztrológia is.

A fentieknek az is egyértelmű folyománya, hogy az itt látható, hallható prognózisok abban tudnak támaszt, útmutatást nyújtani, hogy a létünk tapasztalása, önismeretünk során mikor mit tanulhatunk meg magunkról és a világról, s mikor mire van lehetőségünk, mint tudatosuló megélés, hogy mindinkább harmóniában legyünk, önmagunkkal és a világgal és ki tudjuk bontakoztatni az alapvető humán értékeket, emberi erényeket, közelebb jutva az abszolút szeretethez, tudatossághoz. Azaz -meglátásom szerint – amiért élünk, már csak azért is mert tudatosan vagy öntudatlanul, közvetlenül vagy kerülőúton minden ember a szeretni, szeretve lenni, a boldogság, magasabb szinten az egység állapotát keresi, illetőleg arra törekszik, ugyanakkor az ismert, tudható, tapasztalható, hogy ennek elérése önismereten és ébredésen keresztül lehetséges.

Ugyancsak egyértelmű, hogy minden ember, s annak útja egyedi, ahogy valamennyi közösség akár nemzetközösségé is, ezért ezekben a videókban aktuálisan az egész emberiségre vonatkozó lehetőség és feladat tendenciákról esik szó, méghozzá úgy, ami az asztrológus, mint „égi szinkrontolmács”, azaz pusztán jelolvasó és fordító feladata, azaz mindennek a legideálisabb, avagy valódi megoldási esélyeit vázolva.

Egyénre szabottan akár emberre vagy példának okáért nemzetre vonatkozóan prognosztikát mondani csak az adott személy, illetve közösség pontosított horoszkópjából lehet az asztrológia eszközével, ember esetében bizalmas körülmények között, az ő önismereti és tudatszintjének figyelembevételével, embercsoportok tekintetében pedig hasonlóan csak ott még összetettebb szakmai és egyéb feltételrendszerrel. Az asztrológus, mint erre a tevékenységre született, képzett és alkalmassá vált közvetítő személy, jelen esetben itt én vagyok. Nyilván azt tudom adni ami lényegem, ahol tartok épp most, saját utamon önismereti, megértési és tudatossági szintemen, személyiségem jelen állapotával „elszennyezve”, de folyamatosan törekedve annak tisztításával, dolgozva önmagamon és ezáltal is igyekezve felkapcsolódni, hogy mindehhez minél méltóbb csatornává váljak, önismeretem, tudatosulásom által. Amit itt mondok mindehhez felhasználom, a hozott ilyen irányú képességeimet, létszemléletemet, ami ehhez szükséges és megadatott, valamint segítő hivatásom, saját ön-sorsismereti utam, spirituális ösvényem, ezirányú tanulmányaim, képzett és végzettségeim hozadékait.

// Kiss József Zsolt